SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR


1.1- SATICI:
Ünvanı: İŞARET YAYINLARI BASIM YAYIM ORGANİZASYON – İSMET UÇMA (www.isaretyayinlari.com.tr)
Adresi: Ankara Cad. No: 31/204 Cağaloğlu/Fatih/İstanbul – Türkiye
Telefon: 0212 519 17 28 – 528 30 61 – 62
Fax: 0212 528 30 59

1.2- ALICI:
Müşteri

MADDE 2 – KONU


İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.isaretyayinlari.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- İADE, İPTAL ve TESLİMAT KOŞULLARI

3.1- İade ve İptal:


Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle gönderilememesi veya hakem heyeti kararları ile tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda İşaret Yayınları / www.isaretyayinlari.com.tr banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani İşaret Yayınları / www.isaretyayinlari.com.tr bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani İşaret Yayınları / www.isaretyayinlari.com.tr ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, İşaret Yayınları / www.isaretyayinlari.com.tr bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, banka tarafından yapılacaktır.

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder.

Havale / EFT veya PTT Posta Çeki’ne İade Prosedürü:

Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle gönderilememesi veya hakem heyeti kararları ile tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, ödeme Havale / EFT veya PTT Posta Çeki’ne yapılmışsa, ilgili mecralara iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Havale / EFT veya PTT Posta Çeki ile yapılan alışverişlerde cayma hakkının kullanıldığı durumlarda, ALICI’ya nakden ödeme yapılmaz. Alışverişin Havale / EFT ile yapıldığı durumlarda, para iadesi yine aynı mecralar yolu ile 7 iş günü içerisinde yapılır. Alışverişin PTT Posta Çeki ile yapıldığı durumlarda ise para iadesi, yine PTT Posta Çeki hesabı üzerinden 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder.

3.2- Teslimat Şekli ve Adresi:


Teslimat kargo şirketi aracılığı ile alıcının sitede belirttiği adrese elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

Kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve müşteri tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir.


MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER


4.1- ALICI, www.isaretyayinlari.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
4.7- Ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, (ayıplı) garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI


ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks veya e-mail yolu ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz. Bu takdirde ürün iadesinin kargo bedeli ALICI’ya ait olacaktır.

Ancak bu hak, yurt dışı siparişlerini kapsamamaktadır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Açılmış, kullanılmış veya bozulmuş ürünler, cayma hakkı kapsamında değildir.

MADDE 7- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ


Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu’nun 106-108. maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinin son fıkrası gereğince satıcı İşaret Yayınları / www.isaretyayinlari.com.tr , sipariş konusu mal veye hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüd eder. Bu durumda, İşaret Yayınları / www.isaretyayinlari.com.tr sözleşmeyi derhal fesh etme hakkına haiz olup, müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüd eder.

İşaret Yayınları / www.isaretyayinlari.com.tr nin işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda ALICI, İşaret Yayınları / www.isaretyayinlari.com.tr nin hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir. (İade prosedürü, ödemenin şekline göre yukarıda belirtilen iade prosedürü şeklinde olacaktır. Bu durum, ALICI tarafından kabul edilir.)

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME


İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI : İŞARET YAYINLARI BASIM YAYIM ORGANİZASYON – İSMET UÇMA (www.isaretyayinlari.com.tr)

ALICI : MÜŞTERİ