Açıklama

İslam dini hakkında Müslümanlar ve gayri Müslimler tarafından binlerce eser yazılmış, kıyamete kadar da yazılmaya devam edecektir. Bu eserlerin bazısı İslâm’a ait bir veya birkaç konuyu ele alırken, bazıları da konuları daha geniş ölçüde ele almak istemişlerdir. Bu eserler, genelde Müslümanlara dinlerini öğretmek için kaleme alınmışlardır. Bunların yanında özellikle müsteşrikler tarafından İslâm’ı eleştirmek amacıyla da kitaplar ve makaleler yazılmıştır.

Prof. Dr. Ömer Aydın’ın İslâm Dini adıyla tercüme ettiği bu eserin yazarı Mevlana Muhammed Ali, eserini, hem İslâm’ı Müslümanlara doğru bir şekilde anlatmak, hem de müsteşriklerin İslâm’la ilgili yanlış ve haksız eleştirilerine cevap vermek amacıyla kaleme almıştır.

1935’lerde yazılan eser, üslup ve İslamî meselelere getirdiği orijinal yorumlar bakımından dikkat çekicidir.  Eserde ahlâk konusu hariç dinin temel ögelerinin tümüne hemen hemen yer verilmiştir. Konular, Kur’ân temel alınarak fazla uzatılmadan açıklanmıştır. Ele alınan konular sadece soyut olarak anlatılmamış, konunun bireysel ve sosyal boyutlarına da işaret edilmiştir. Namaz, zekât, oruç ve hacc gibi ibadetler müellif tarafından bir kurum olarak değerlendirilmiş, bu ibadetlerin Allah’a kulluk yanında bireye ve topluma kazandırdığı manevi değer ve katkılara da işaret edilmiştir.

Eserin birinci kısmında İslâm’ın ana kaynakları olan Kur’an ve Sünnet incelenmiş, ikinci kısmında Allah’a iman, peygamberler, mukaddes kitaplar, ahret ve kader gibi İslâm’ın temel prensiplerine yer verilmiş, üçüncü kısımda ise namaz, zekât, oruç ve hacc gibi İslâm hukukuna dair mevzular, tam bir ilmihal metodolojisine uygun şekilde analiz edilmiştir.

İslam Dini, dinimize dair hükümleri ayrıntılı şekilde öğrenebileceğimiz alternatif bir ilmihal çalışması olarak el altında bulundurulması gereken bir eser…

 

Ek bilgi

Ağırlık 1 kg
Stok Kodu

9789753501835

Yayınevi

Boyut

17 x 24

Çeviren

Prof.Dr.Ömer Aydın

Sayfa Sayısı

752

Baskı

Basım Yeri

İstanbul

Kapak Türü

Kâğıt Türü

Dili

Türkçe

Yazar