Fatma S. Karamollaoğlu

Fatma S. Karamollaoğlu

1955 yılında Balıkesir’de doğmuş, Ankara’da büyümüştür. Öğrenim hayatını Ankara’da tamamlamış, 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olmuştur. Akademik kariyer yapmak isteyen yazar bir süre kamuda hizmet ettikten sonra ayrılmış, bir özel şirkette iş hayatını tamamlayarak emekliye ayrılmıştır.

Her zaman dine meraklı olan hocamız 1995 yılında Hasan Salih hocadan Arapça dersi almaya başlamıştır. Arapçayı yaklaşık üç yılda öğrenmiş, bir taraftan İslami İlimler alt yapısını tamamlamak için çeşitli derslere devam etmiş, bir taraftan da hat çalışmaya başlamıştır. Hüseyin Kutlu Hoca’dan Sülüs ve Nesih yazıdan hat icazeti almıştır.

Hocalarının teşvikiyle Arapça ders vermeye başlamıştır. Bir taraftan Arapça, Tefsir ve Kur’ân ilimleriyle alakalı dersler verirken bir taraftan da Türkçede eksikliğini hissettiği ders kitaplarını yazmıştır. Türkiye’de tanınmayan değerli İslam alimlerinin tefsir kitaplarını tercüme etmeye başlamıştır.
Hayatını Kur’ânı tanıtmaya, sevdirmeye, yaşamaya ve yaşatmaya adamıştır.

Özellikle Kur’ânda geçen ve Türkçede kullandığımız için manasını bildiğimiz kelimeler üzerindeki araştırmaları, bu alanda hazırladığı eğitim kitapları ve Kur’ân Seferberliği projesi ile isim yapmıştır.

Başlangıçtan Belagata Kur’ân Merkezli Arapça Dersleri isimli ders kitabı serisi, Kur’ân ve tefsir alanında telif ve tercümeleri vardır.

Halen ders vermeye, kitap yazmaya ve tercüme çalışmalarına devam etmektedir. Yayınlanmış ve yayınlanmak üzere hazırlanan toplam 22 kitabı vardır.

Yazar: Fatma S. Karamollaoğlu