Prof. Dr. Ömer Aydın

Prof. Dr. Ömer Aydın

1968 yılında Samsun’un Terme ilçesinde doğdu. 1978 yılında İlkokulu, 1985’te Terme İmam-Hatip Lisesini bitirdi. İmâm-Hatip öğrenciliği sırasında özel hocalardan Arapça ve dini ilimler dersleri aldı. 1990 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 11.06.1991 tarihinde Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu.

1992’de Prof. Dr. Emrullah Yüksel yönetiminde Yüksek Lisans’ını tamamladı. 1993 yılında Millî Eğitim Bakanlığı bursu ile üç ay süre ile Mısır’a giderek Arapça dil kursu ile birlikte, Kahire Üniversitesi’nde Anabilim dalı ile ilgili araştırmalarda bulundu. 1996 yılında Prof. Dr. Emrullah Yüksel yönetiminde hazırladığı Sadru’ş-Şerîa es-Sânî’ye Göre İnsan Hürriyeti ve Fiilleri isimli çalışmasıyla Kelâm Doktoru unvanını kazandı.

1997 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı Yardımcı Doçentliği’ne atandı. 21.07.1998-21.03.1999 tarihlerinde 59. Topçu Er Eğitim Tugayı’nda askerlik görevini kısa dönem er olarak tamamladı. 13.05.2002 tarihinde Doçent, 2007 yılında Profesör oldu. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı’nda görevini sürdürmektedir. Yayınlanmış kitapları ve makaleleri bulunmaktadır.

Yazar: Prof. Dr. Ömer Aydın